Tore Berge

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg er senterleder for KORUS Stavanger. Jeg har ansvar for personal-, økonomi- og strategisk ledelse, og for at senteret bidrar til å nå overordnede mål som settes årlig i tråd med tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet. Jeg har også ansvar for det overordnede samarbeidet med eksterne instanser som Helsedirektoratet, Statsforvalteren, bruker- og pårørendeorganisasjoner og øvrige nasjonale og regionale kompetansesentre på psykisk helse-, rus- og voldfeltet.

  • Arbeidsområder
  • • Administrasjon
  • • Leder
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet klinisk sosionom, har videreutdanning i psykisk helsearbeid og en mastergrad i helse- og sosialfag med fokus på brukermedvirkning. Jeg har erfaring som terapeut, rådgiver og leder innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er særlig opptatt av bruker- og pårørendeinvolvering, samhandlingstematikk og hvordan vi får til gode pasientforløp.