Nina Lily H. Richmond

KORUS Øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til Nasjonal overdosestrategi, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller Rådgivende enhet for russaker.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Bachelor i sosialt arbeid - barnevern. Jeg har erfaring fra kommunalt rusarbeid, ROP (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) og oppsøkende arbeid med ungdom. I tillegg har jeg jobbet med rus og spilleavhengighet i spesialisthelsetjenesten.