Mirna Aleric

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber primært med tidlig innsats på oppvekstfeltet, samt rus- og voldsproblematikk. Jeg kan bistå deg med kartlegginger, evalueringer, undervisning og tjenesteutvikling.

  • Arbeidsområder
  • • Forskning og utvikling
  • • Rus (oppfølging og behandling)
  • • Vold

Bakgrunn

Mirna har en master i sosiologi, hvor hun studerte LAR sin rehabiliteringsfunksjon i en fengselskontekst. Hun har god kjennskap til både kvalitative og kvantitative metoder, og driver blant annet med prosjekt- og prosessledelse ved senteret.