Maren Løvås

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med tidlig innsats når det gjelder barn, unge og deres familier. Ta kontakt med meg om du ønsker tips og råd i arbeid med Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS) og om du ønsker å delta i nettverk for kommuner som arbeider med BTI. Jeg har også ansvar for «Tidlig inn» – som er et opplæringsprogram for kommuneansatte med mål om å gi gravide og småbarnsfamilier kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Jeg har jobbet med tematikken barn som pårørende og barn som lever i familier med rusproblemer i mange år.

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Pårørende

Bakgrunn

Jeg er sosialantropolog, barnevernspedagog og har en master i familieterapi. Jeg har mange års erfaring fra arbeid med vanskeligstilte barn og familier, blant annet i Bufetat, barneverntjenesten og BUP. Jeg har bodd og arbeidet i Midtøsten og Nederland og har gjennom dette arbeidet erfaring med flyktningproblematikk og minoriteter.