Linda Hammer Johnsen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger informasjon, råd/veiledning eller hjelp om tjeneste- og kompetanseutvikling knyttet til Tidlig Innsats, Tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell samordning - herunder verktøyet BTI (Bedre tverrfaglig innsats), BTI-undersøkelsen. Jobber med: Tidlig Innsats Tverrsektorielle samhandlingsrammeverk BTI (Bedre tverrfaglig innsats BTI-undersøkelsen

  • Arbeidsområder
  • • Familie og barn
  • • Forebygging
  • • Kartlegging
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg har min bakgrunn fra flyktning- og innvandrerarbeid, kommunalt barnevern og har vært ansatt på KOURS siden 2009. Har Bachelor i barnevern, videreutdanning innen rusforebyggende arbeid og Master i sosialt arbeid.