Kari Källvik

KORUS Øst

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber i hovedsak med motiverende Intervju (MI): grunnopplæring, veiledning og implementering. Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål om MI som metode, mulighet for opplæring eller lignende. Er nå i en 50 prosent stilling ved KORUS øst.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)

Bakgrunn

Jeg er psykiatrisk sykepleier og ble medlem i MINT i 2012 (Motivational Interview Network for Trainers). Arbeidserfaring: 10 år i psykiatrisk institusjon, 10 år rusbehandling og 20 år KORUS øst.