Elisabeth Wallace Haaland

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan bistå med samfunnsplanlegging, spesielt innen det helsefremmede og forebyggende folkehelsearbeidet. Jeg liker å samordne og motivere for måloppnåelse og utvikling, og håper å kunne hjelpe med å integrere rusmiddelforebygging og betydningen av sosial ulikhet i helse i det systematiske folkehelsearbeidet. Ta gjerne kontakt med meg om du trenger råd rundt Program for folkehelsearbeid 2017-2027, eller med å fremme psykisk helse- og rusmiddelforebyggende arbeid overfor barn og unge.

  • Arbeidsområder
  • • Folkehelse
  • • Forebygging
  • • Kartlegging

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold, med fordypning i implementeringsprosess av folkehelseprosjekt. Etter å ha jobbet 13 år i Rogaland fylkeskommune med folkehelse og samfunnsplanlegging har jeg tilegnet meg dybdekompetanse innen nasjonalt, regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Før det jobbet jeg med miljørettet helsevern og har erfaring som sykepleier ved kardiologisk avdeling etter sykepleierutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS).