Anne-Cathrine Utsigt

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg har ansvar for personal-, økonomi- og strategisk ledelse av KORUS Sør. Jeg har også hovedansvar for kontakten med blant annet Helsedirektoratet, de regionale kompetansesentrene og statsforvalterne. Jeg jobber mye med samarbeid på tvers for å ta samfunnsoppdraget for at vi er og fremstår som en tjeneste for tjenestene, på alvor.

  • Arbeidsområder
  • • Leder

Bakgrunn

Jeg er utdannet sosial- og spesialpedagog og har en mastergrad i utdanningsledelse fra UiO. Jeg har over 25-års erfaring fra kommunearbeid på ulike nivå, blant annet som pedagog, virksomhetsleder for hjelpetjenester (barnevern, PPT, Helse- og familietjenesten) og rektor.