Åpnet digital fritidsklubb

Bydel Østensjø i Oslo har åpnet en digital fritidsklubb for å nå ungdommen der de er. Her kan deltakerne spille, være med på temakvelder, få råd og veiledning eller bare henge med jevnaldrende.

Forebygger frafall og utenforskap

Høyt frafall fra videregående skole og Ungdata-tall som viste utfordringer knyttet til ensomhet og psykisk helse blant ungdom førte til at Lyngen kommune i Troms måtte ta grep. Gjennom en helhetlig satsning og oppfølging ut hele skoleløpet har kommunen klart å snu trenden.

Viktig å se på lokale tall

Ungdom kjeder seg på skolen og deltar på færre organiserte fritidsaktiviteter, viser den nasjonale Ungdata-undersøkelsen. Men hvor relevante er de nasjonale tallene lokalt, og hvordan skal man gå fram for å tolke resultatene? Seniorrådgiver Sven Gustafsson i KORUS Stavanger har noen svar.

Løftet Ungdata til topps

Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjort Ungdata til et sentralt arbeidsverktøy og involvert seg i alt fra rapportskriving til presentasjon av tallene for et bredt spekter av fagområder.

Den viktige samtalen

En av tre ungdommer i Oslo har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering og hele 10 prosent av jentene på videregående skole sier de har blitt presset eller tvunget til samleie eller andre seksuelle handlinger, viser tall fra Ungdata-undersøkelsen. Nå innføres et nytt samtaleverktøy som skal bidra til å gjøre det lettere å snakke om seksualitet.