Støtte til kommunalt rusarbeid

Bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer. Det er blant målene for en tilskuddsordning fra Helsedirektoratet.

En kvinne sitter med hendende sammen og klør seg med tommelen på negleroten. Hun virker nervøs. (Foto: Istock)
BRUKERINVOLVERING: Brukere og pårørende skal involveres både i utvikling og evaluering av tilbudet. (Foto: Istock)

Målene skal nås gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

For å sikre at brukere og pårørendes behov blir ivaretatt på en god måte, må denne gruppen ha en sentral rolle i utviklingen og evalueringen av tilbudet.

Etablering av oppsøkende arbeid, særlig rettet mot barn og unge blir også prioritert.

Det er statsforvalter som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning

Søknadsfrist: 01. mars 2024

Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets nettsider

Aktuelle kurs

Publisert: 23. okt. 2023