Overdose: Nå er det vanlige folks tur

Nå dør helt «vanlige» folk av medisiner på resept fra legen, viser den nye overdosestatistikken. På Arendalsuka ser vi nærmere på utfordringer, tiltak og aktuelle løsninger.

En kvinne sitter med haken lent mot knytteneven. Hun har langt rødlig hår og ser tankefull ut. (Foto: Serghei Turcanu)
DET ANGÅR ALLE: De siste årene har vi sett en økning i overdoser, og flere dør av lovlige legemidler. (Illustrasjonsbilde: Serghei Turcanu, Istock)

– Overdosestrategien har virket! Heroin er ikke lenger et så stort problem. Der har vi sett en betydelig nedgang i overdoser, sier Morten Møller Olsø, rådgiver i KORUS midt, men er samtidig tydelig på at det er liten grunn til feiring.

For selv om overdosestrategien, som utløp i 2022 ser ut til å ha hatt en positiv virkning på heroin, peker pila fortsatt i feil retning. I fjor døde 363 mennesker av overdose. Det er det høyeste tallet på 23 år. Men hva har gått galt?

– De siste årene har vi sett en ny type overdoser. Det er såkalte vanlige folk med et vanlig liv og et høyere utdanningsnivå som dør av medisiner skrevet ut av legen. Overdoser har blitt et folkehelseproblem, sier Olsø.

Arendalsuka skal han, sammen med kollega Silje Finstad fra KORUS Oslo og representanter fra Helsedirektoratet, diskutere hvorfor stadig flere dør av reseptbelagte medikamenter og hva vi kan gjøre for å forhindre en overdoseepidemi som vi har sett i USA. De skal også dele nyheter om den nye overdose-appen og snakke om nalokson som et livreddende hjelpemiddel.

Portrett av Silje Finstad, KORUS Oslo

Rus har blitt allemannseie

Hele 61 prosent av dødsfallene i 2023 skyldes opioider. 23 prosent av disse var det som i statistikken omtales som «andre opioider» (morfin, kodein, og oksykodon). 17 prosent var syntetiske opioider, som buprenofin, fentanyl og protonitazen, og 21 prosent av dødsfallene var knyttet til heroin.

Totalt 115 kvinner døde av overdose. Det er en dobling, sammenlignet med tall ti år tilbake i tid. Mange av dem som dør er voksne og eldre kvinner med bakgrunn fra arbeidslivet. De eier egen bolig, har noe høyere formue enn det som er vanlig og har ingen tidligere rushistorikk.

– Dette er et relativt nytt fenomen og en helt annen målgruppe enn den vi er vant til å jobbe med. De relaterer seg kanskje ikke til utfordringer med overdose på samme måte og mange vet ikke engang at de er avhengige. Vi har et stort lerret å bleke og en kraftig utfordring med å få kommunisert dette ut, sier Silje Finstad.

Hun tror vi de neste årene blir nødt til å tenke veldig annerledes.

– Rus har blitt mer allemannseie, fra å være en utfordring som gjaldt utsatte grupper til å bli mer «all over the place». Derfor tror jeg vi er nødt til å tenke bredt og skyte fra hofta så vi er sikre på at vi treffer. I kampanjen knyttet til overdosedagen bruker vi hashtaggen #detangåralle, og nå gjør det virkelig det, sier Finstad.

Portrett av Morten Møller Olsø i KORUS midt.

Økt oppmerksomhet

Med endringene i statistikken, har det også fulgt en endring i oppmerksomheten knyttet til denne problematikken. I hvert fall mener Olsø å ha sett et betydelig skifte i medias interesse.

– Det har vært så mange saker i media om overdoser på legemidler den siste tida at jeg har begynt å lure på om de er plantet. Mitt inntrykk er i hvert fall at når vi snakker om heroin er det færre som bryr seg, men plutselig dukker interessen opp når overdoser er et problem folk flest kommer i kontakt med, sier Olsø.

Han tror en av grunnene er at rusmiddelavhengige av media og av "folk flest" har blitt stigmatisert, sett på og karakterisert som en gruppe på utsiden av samfunnet. Nå er rusmiddelavhengighet noe som angår alle.

For overdosestatistikken og avhengighet blir ikke bare debattert på lederplass, men i dyptpløyende artikler der vi får møte menneskene bak og høre deres historier om «smertehelvete», desperasjon og utfordringene som oppstår når medisindosene, som først bidro til å gjøre livet levelig, ikke lenger er nok.

Potente stoffer

I tillegg til utfordringen med legemidler, dukker det med jevne mellomrom opp potente stoffer på det illegale markedet. I flere områder av landet har vi opplevd serier med dødsfall, der unge mennesker skal ha fått i seg besedin, fentanyl, nitazener og andre stoffer gjennom tabletter eller andre inntaksmåter.

– Problemet med disse stoffene er at de er veldig annerledes. De dukker opp i det illegale markedet og kan være kjempepotente. I mange tilfeller dukker de også opp blandet inn i andre kjente illegale stoffer og da blir dette veldig farlig, sier Finstad.

Må finne alternativer

En av tingene som det jobbes med akkurat nå er å finne gode løsninger som kan møte de nye utfordringene. For hvilke alternativer finnes til de vanedannende medisinene legen skriver ut som smertelindring?

– Vi må finne gode alternativer som kan erstatte pillene. Hva med miljøterapi? Vi må også innse at noen aldri kan bli smertefrie. Kanskje må de finne måter å leve med smertene på, sier Finstad.

Olsø, som deltar i arbeidet med en ny kunnskapsoppdatering på feltet, er heller ikke i tvil. Vi må finne de gode alternativene.

– Det legene og folk trenger er å få vite hva man kan gjøre i stedet. Vi må sikre at de vet at det finnes alternativer både innenfor helse og utenfor, sier Olsø.

Viktig innsats

I 2024 har KORUS mottatt ekstra midler fra Helsedirektoratet for å ansette egne overdosekoordinatorer som skal fungere som en ressurs for alle landets kommuner.

Kompetansesentrene er i tillegg involvert i arbeidet med å utvikle en egen overdose-app, som skal bidra til tidlig varsling om farlige stoffer som er på markedet, og en kunnskapsoppsummering som ser på egne tiltak for å møte utfordringene knyttet til syntetiske opioider.

For øyeblikket er også en kommunal overdoseforebyggende pakke ute på høring.

KORUS på Arendalsuka
  • KORUS er i år representert på Åpen Russcene på Arendalsuka
  • Tirsdag 13.8 inviterer vi til arrangementet "Overdose: Nå er det vanlige folks tur"
  • Torsdag 15.9 står "Ungdom og rus: Fra karsk til kokain" på programmet

Se hele programmet her

Publisert: 10. jun. 2024 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland